Friday, June 10, 2011

YENI ÇIKAN

Radikaldan
Ahmet Rasim, Türkiye edebiyatında neredeyse her konuda kalem oynatmış üretken yazarlardan. Elimizdeki kitap da, Ahmet Rasim’in 1913 yılında bir gazete için kaleme aldığı Ramazan yazılarından oluşuyor. Buradaki yazılar, Osmanlı’nın çöküş devrinde kaleme alındığı için, bol bol vatan-millet vurgusu yapıyor. Ahmet Rasim, Balkan Savaşları’nda yenilmiş Osmanlı’nın “eski güzel günlerini” özlemle anarak, sık sık Macar ovalarında at koşturan, Tuna’yı her yıl geçen Türkleri methediyor. Fakat yazılar, bundan ziyade, eski Ramazanların nasıl yaşandığıyla ilgili ayrıntılar barındırmalarıyla dikkat çekecek nitelikte. Zira kitapta, Ramazan’ın iftar sofraları, sohbetleri ve gece eğlenceleri; tiryakileri ve oruç bozanları; hatta ağızlık ve fes gibi, Ramazan ayına özgü kıyafetler ve aksesuarlara kadar birçok konu anlatılıyor.
RAMAZAN SOHBETLERİ
Ahmet Rasim, hazırlayan: Muzaffer Gökman, Kapı Yayınları, deneme,
244 sayfa